McGard slotbouten Conisch M14x1,5 Chrome

Bouten 14x1,5
Zitting Conisch

McGard slotbouten Bol M14x1,5 Chrome

Bouten 14x1,5
Zitting Bol

McGard installatie kit Chroom 16 Bouten + 1 slotset 14x1.5 Radius 28,6 mm

-16 McGard Bouten Chroom 14 x 1.5 Radius
-1 McGard slotset
-ID card
Schachtlengte 28,6 mm
Totale lengte 57,5 mm
Sleutelwijde 17

68020
Bestel

McGard installatie kit Zwart 16 Bouten + 1 slotset 14x1.5 Radius 26,9 mm

-16 McGard Bouten Zwart 14 x 1.5 Radius
-1 McGard slotset
-ID card
Schachtlengte 26,9 mm
Totale lengte 51,4 mm
Sleutelwijde 17

68018SUB
Bestel

McGard installatie kit 68020SUB Zwart 16 Bouten + 1 slotset 14x1.5 Radius 28,6 mm

-16 McGard Bouten Zwart 14 x 1.5 Radius
-1 McGard slotset
-ID card
Schachtlengte 28,6 mm
Totale lengte 57,5 mm

68020SUB
Bestel

McGard installatie kit Chroom 16 Bouten + 1 slotset 14x1.5 Radius 26,9 mm

-16 McGard Bouten Chroom 14 x 1.5 Radius
-1 McGard slotset
-ID card
Schachtlengte 26,9 mm
Totale lengte 51,4 mm
Sleutelwijde 17

68018
Bestel

McGard installatie kit Zwart 16 Bouten + 1 slotset 14x1.5 Radius 26,0 mm

-16 McGard Bouten Zwart 14 x 1.5 Radius
-1 McGard slotset
-ID card
Schachtlengte 26,0 mm
Totale lengte 54,1 mm
Sleutelwijde 17

68174SUB
Bestel

McGard installatie kit Chroom 16 Bouten + 1 slotset 14x1.5 Radius 35,8 mm

-16 McGard Bouten Chroom 14 x 1.5 Radius
-1 McGard slotset
-ID card
Schachtlengte 35,8 mm
Totale lengte 59,2 mm
Sleutelwijde 17

68044
Bestel

McGard installatie kit Zwart 16 Bouten + 1 slotset 14x1.5 Radius 35,8 mm

-16 McGard Bouten Zwart 14 x 1.5 Radius
-1 McGard slotset
-ID card
Schachtlengte 35,8 mm
Totale lengte 59,2 mm
Sleutelwijde 17

68044SUB
Bestel

McGard installatie kit Chroom 16 Bouten + 1 slotset 14x1.5 Radius 26,0 mm

-16 McGard Bouten Chroom 14 x 1.5 Radius
-1 McGardslotset
-ID card
Schachtlengte 26,0 mm
Totale lengte 51,4 mm
Sleutelwijde 17

68174
Bestel

McGard installatie kit Chroom 16 Bouten + 1 slotset 14x1.5 Conisch 31,2 mm

-16 McGard Bouten chroom 14 x 1.5 Conisch
-1 McGard slotset
-ID card
Schachtlengte 31,2 mm
Totale lengte 57,5mm
Sleutelwijde 17

67205
Bestel

McGard installatie kit Zwart 16 Bouten + 1 slotset 14x1.5 Conisch 31,2 mm

-16 McGard Bouten Zwart 14 x 1.5 Conisch
-1 McGard slotset
-ID card

Schachtlengte 31,2 mm
Totale lengte 57,5mm
Sleutelwijde 17
67205SUB
Bestel

McGard installatie kit Chroom 16 Bouten + 1 slotset 14x1.5 Conisch 28,0 mm

- 16x McGard Bouten chroom 14 x 1.5 Conisch
- 1x McGard slotset
- ID card
Schachtlengte 28,0 mm
Totale lengte 57,5mm
Sleutelwijde 17

67222
Bestel

McGard installatie kit Zwart 16 Bouten + 1 slotset 14x1.5 Conisch 28,0 mm

-16 McGard Bouten Zwart 14 x 1.5 Conisch
-1 McGard slotset
-ID card
Schachtlengte 28,0 mm
Totale lengte 57,5mm
Sleutelwijde 17
67222SUB
Bestel

McGard installatie kit Zwart 16 Bouten + 1 slotset 14x1.5 Conisch 49mm

-16 McGard Bouten Zwart 14 x 1.5 Conisch
-1 McGard slotset
-ID card
Schachtlengte 49mm
Totale lengte 73,9mm
Sleutelwijde 17
67246SUB
Bestel
!